Biz Aromayız;

Doğanın bize sunduğu kaynaklara sürdürülebilirlik ilkeleriyle değer katıyor, onları güvenle tüketilebilecek, kaliteli ve lezzetli ürünlere dönüştürmeyi vadediyoruz.


• Faaliyetlerimizi gezegenimize ve ülkemize karşı sorumluluk bilinciyle yürütüyoruz. Doğal kaynaklarımızı etkili kullanıyor, kirliliği önleyerek çevremizi korumayı taahhüt ediyoruz. Küresel iklim hedeflerini benimseyerek çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerimizi kontrol altına alıyor, güvenli gıdaya erişime katkı sağlıyoruz.

• “Güvenli Gıda”nın herkes tarafından erişilebilir olması, tarıma dayalı bir kuruluş olarak en önemli ilkemizdir. Bu nedenle tarım faaliyetlerinin gelişmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarım üreticilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte hareket ediyoruz.

• Kuruluşumuz Gıda kaybını ve israfını azaltılması için çalışmalarını sürdürmeyi kendine amaç ve hedef olarak belirlemiştir.

• Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla her zaman özenle seçilmiş, güvenilir hammadde ve malzemeleri kullanıyor, kalite güvence prensiplerimizin girdi kabulünden satış noktalarına kadar olan tüm süreçlerimizde uygulanmasını sağlıyoruz.

• Yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki rekabete, uluslararası kalite ve güvenlik standartları ile regülasyonlaraygun şekilde üretim yapıyoruz. Ürünlerimizin kolay ulaşılabilir, kaliteli, güvenli ve zamanında karşılanabilir olmasına özen gösteriyoruz.

• Enerji hedeflerimiz kapsamında gerek doğal kaynak kullanımı gerekse diğer enerji kaynaklarının enerji verimliliği ile enerji performanslarının sürekli izlendiği ve iyileştirildiği yönetim sistemleri kurmayı ve sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

• Tüketici ve müşterilerimizin beklentilerini biliyor, doğa dostu, yenilikçi ve sektöründe ilkleri temsil eden ürün ve hizmetlerimizle taleplerine hızlı ve etkili biçimde cevap veriyoruz.

• Tüketicilerimizin bize olan güvenlerini ve markamıza olan inançlarını korumak ve yeni tüketicilerin gönüllerini kazanmak için Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yasal yükümlülükleri ile müşteri taahhütlerine uygun, güvenle tüketebilecekleri kaliteli ürünler üretiyoruz.

• Bizim en değerli varlığımız çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızın memnuniyet ve bağlılıkları ile motivasyonlarını yüksek tutacak çalışma ortamı sağlamak her zaman birincil görevimizdir. Tüm çalışanlarımızın kendilerini değerli hissettikleri, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı ve kültürü oluşturmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın farkındalığını artırmak ve tüm iş süreçlerimize etkin katılımını sağlamak için gerekli şartları oluşturup bilgi ve becerilerini arttırmak için sürekli eğitimlerle onları destekliyoruz.

• Faaliyetlerimizin performansını değerlendirmede Kalite, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Enerji Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini sağlamak önceliğimizdir. Çalışmalarımızı kalite performansı, maliyet yapısı ve hizmet şartları olarak rakiplerimizden bir adım önde olma hedefiyle sürdürüyoruz. En önemli yönetim hedeflerimiz arasında ulusal pazarda lider, uluslararası pazarda öncü olmak; üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte büyüyerek karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırmak yer alıyor.

• Ürün ve hizmetlerimizi lider ve öncü firma olma sorumluluğuyla gözden geçiriyor; Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği gerekliliklerinin kalite kontrollerini sağlayarak, ölçülebilir kalite ve entegre yönetim sistemi hedefleri ile sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederek hayata geçiriyoruz.